A kutatócsoportról

Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium (RRF-2.3.1-21-2022-00006)

Járványmatematikai Divízió

Társadalomtudományi Kutatócsoport

2022. március 1. – 2026. február 28.

 

Kutatócsoportunk fő célja a COVID-19 járvány lefolyását befolyásoló társadalmi tényezők monitorozása és a járvány társadalmi hatásainak elemzése.

Egy járványügyi és általában a betegségekkel kapcsolatos modellezés során az emberek viselkedése, a szabályok betartásával kapcsolatos attitűdjeik és együttműködési hajlandóságuk nagyban befolyásolja a járvány terjedését és a betegségek kimenetelét. Ehhez egyrészt egyészségértésük, másrészt értékválasztásaik és hiedelmeik is nagyban befolyásolják, mindezekre pedig társas környezetük, az aktuálisan felmerülő diskurzusok és magyarázatok van hatással. Olyan felmerülő diskurzusok, mint például a vírustagadás vagy az oltásellenesség nagyban csökkenthetik a hatékony viselkedés valószínűségét. Éppen ezért az említett folyamatok monitorozása segítheti a megfelelő intézkedések és szakpolitikai ajánlások megfogalmazását.

 

A járványmodellezést szolgáló kontaktusmintázatot vizsgáló mérések, tehát a betegségek explicit hatásainak kutatása mellett a betegségek implicit társadalmi következményeit vizsgáló kutatásokat tervezünk. Egy világjárvány gazdasági hatásai nagyban befolyásolják egy társadalom életét, az emberek lehetőségeit és perspektíváját, amelyek interakcióban a járvány alatt szükséges intézkedésekkel komoly társadalmi következményekkel járnak. Ezen implicit következmények feltérképezése elősegítheti olyan járványügyi tervek megalkotását, amelyek a szükséges intézkedések meghozatala mellett csökkentik az ország társadalmi és gazdasági kárát. Világjárványokon túl is lényeges a nagyobb prevalenciával bíró betegségek társadalmi és gazdasági negatív hatásainak vizsgálata, mivel az hozzájárulhat a legnagyobb károkkal járó betegségcsoportok lokalizálásához és az ezek csökkentésére irányuló szakpolitikai intézkedések bevezetéséhez.

A kutatócsoport vezetője: Koltai Júlia

A kutatócsoport tagjai: Ligeti Anna Sára, Stefkovics Ádám, Rudas Szilvia

A nemzeti laboratórium konzorciumáról itt olvashat.